Een e-mailbericht archiveren

Voor deze taak moet uw zakelijk e-mailaccount gebruikmaken van een BlackBerry Enterprise Server die deze functie ondersteunt. Neem voor meer informatie contact op met uw beheerder.
  1. Klik in het beginscherm op het pictogram Berichten.
  2. Markeer een e-mailbericht.
  3. Druk op de toets Menu > Bestand.
  4. Markeer een map.
  5. Druk op de toets Menu > Bestand.