Een map voor e-mailberichten toevoegen, verplaatsen, verwijderen of de naam van een map wijzigen

Voor deze taak moet uw zakelijk e-mailaccount gebruikmaken van een BlackBerry Enterprise Server die deze functie ondersteunt. Neem voor meer informatie contact op met uw beheerder.
 1. Klik in het beginscherm op het pictogram Berichten.
 2. Druk op de toets Image of the Menu key > Map weergeven.
 3. Markeer een map.
 4. Druk op de toets Menu.
  • Klik op Map toevoegen als u een map wilt toevoegen.
  • Klik op Map verplaatsen als u een map wilt verplaatsen. Klik op de nieuwe locatie.
  • Klik op Mapnaam wijzigen om de naam van een map te wijzigen.
  • Klik op Map verwijderen om een map te verwijderen.