Het e-mailadres wijzigen dat u gebruikt voor het verzenden van berichten of uitnodigingen voor vergaderingen

  1. Klik in het beginscherm of in een map op het pictogram Opties.
  2. Klik op Toestel > Geavanceerde systeeminstellingen > Standaardservices.
  3. Wijzig het veld Berichten (CMIME) of Agenda (CICAL).
  4. Druk op de toets Menu > Opslaan.