Een BCC (blinde kopie) sturen aan een contactpersoon

U kunt een contactpersoon een BCC sturen van een e-mailbericht of PIN-bericht.
Druk bij het opstellen van een e-mailbericht of PIN-bericht op de toets Afbeelding van menutoets. > BCC toevoegen.