Een bestand aan een e-mailbericht toevoegen

Als u een bestand wilt toevoegen dat is opgeslagen op het netwerk van uw organisatie, moet uw e-mailaccount gebruikmaken van een BlackBerry Enterprise Server die deze functie ondersteunt. Neem voor meer informatie contact op met uw beheerder.
Wanneer u een e-mail opstelt, drukt u op de toets Menu > Bijvoegen > Bestand.