Een contactkaart aan een bericht toevoegen

U kunt een contactkaart toevoegen aan een e-mailbericht, PIN-bericht of tekstbericht.
  1. Wanneer u een bericht opstelt, drukt u op de toets Menu > Bijvoegen > Contactpersoon.
  2. Zoek en markeer een contactpersoon.
  3. Druk op de toets Menu > Doorgaan.