Een afbeelding van een contactpersoon toevoegen voor nummerweergave

  1. Klik in het beginscherm op het pictogram Contactpersonen.
  2. Markeer een contactpersoon.
  3. Druk op de toets Menu > Bewerken.
  4. Druk op de toets Menu > Afbeelding toevoegen.
  5. Zoek en markeer een afbeelding en klik erop.
  6. Verplaats indien nodig het vak voor bijsnijden naar het gedeelte van de afbeelding dat u wilt gebruiken.
  7. Druk op de toets Menu > Bijsnijden en opslaan.
  8. Druk op de toets Menu > Opslaan.