Eigenschappen van een bestand weergeven

U kunt de grootte, de auteur, de publicatiedatum en andere gegevens van een bestand bekijken.
  1. Klik in het beginscherm of in een map op het pictogram Media of het pictogram Bestanden.
  2. Zoek en markeer een bestand.
  3. Druk op de toets Afbeelding van menutoets > Eigenschappen.