Een persoonlijke distributielijst wijzigen of verwijderen

  1. Klik in het beginscherm op het pictogram Contactpersonen.
  2. Markeer een persoonlijke distributielijst.
  3. Druk op de toets Menu.
    • Klik op Groep bewerken als u een persoonlijke distributielijst wilt wijzigen. Klik op een contactpersoon. Klik op Lid toevoegen, Lid wijzigen of Lid verwijderen. Druk op de toets Menu > Groep opslaan.
    • Klik op Groep verwijderen > Verwijderen als u een persoonlijke distributielijst wilt verwijderen.
Opmerking: Wanneer u een contactpersoon uit een persoonlijke distributielijst verwijdert, blijft de contactpersoon in uw contactpersonenlijst staan.