Zoeken naar een contactpersoon

U kunt naar contactpersonen zoeken in uw contactpersonenlijst of, als uw e-mailaccount een BlackBerry Enterprise Server gebruikt, kunt u ook naar contactpersonen zoeken in de contactpersonenlijst van uw organisatie.
 1. Klik in het beginscherm op het pictogram Contactpersonen.
  • Om naar een contactpersoon in uw contactpersonenlijst te zoeken, typt u de gehele of een deel van de naam van een contactpersoon.
  • Om naar een contactpersoon in de contactpersonenlijst van uw organisatie te zoeken, klikt u op Extern opzoeken. Typ de gehele of een deel van de naam van een contactpersoon. Klik op OK.
 2. Markeer een contactpersoon.
 3. Druk op de toets Menu.
  • Als u de gegevens van een contactpersoon wilt weergeven, klikt u op Bekijken.
  • Om een contactpersoon van de contactpersonenlijst van uw organisatie toe te voegen aan uw contactpersonenlijst, klikt u op Toevoegen aan contactpersonen.
  • Om alle contactpersonen van de contactpersonenlijst van uw organisatie aan uw contactpersonenlijst toe te voegen, klikt u op Alles toevoegen.
  • Om de volgende 20 treffers in de contactpersonenlijst van uw organisatie te bekijken, klikt u op Meer resultaten ophalen.
  • Om zoekresultaten te beperken wanneer de naam van een contactpersoon meerdere treffers heeft, markeert u de naam van een contactpersoon. Klik op Oplossen.
  • Om de zoekresultaten te verwijderen nadat u de contactpersonenlijst van uw organisatie hebt doorzocht, klikt u op Gevonden item verwijderen.
  • Om een nieuwe zoekopdracht te beginnen wanneer u de contactpersonenlijst van uw organisatie doorzoekt, klikt u op Opzoeken.