Inchecken bij een plaats

U kunt uw locatie bij benadering met uw vrienden delen door in te checken bij een plaats of door een nieuwe plaats te maken. Afhankelijk van uw BlackBerry-smartphonemodel, serviceprovider of organisatie wordt deze functie mogelijk niet ondersteund.
  1. Klik op de navigatiebalk boven aan het scherm op het navigatiepictogram> In de buurt > Inchecken.
    • Klik op een plaats om in te checken bij een bestaande plaats.
    • Typ de naam van een plaats om naar een bestaande plaats te zoeken. Klik op <Plaats> zoeken.
    • Als u een plaats wilt maken, klikt u op Een plaats toevoegen. Typ een naam en een beschrijving. Klik op Maken.
  2. Als u vrienden wilt taggen bij deze plaats, klikt u op Vriend taggen. Typ de naam van een vriend. Klik op Doorgaan.
  3. Klik op Inchecken.


Was deze informatie nuttig? Stuur ons uw opmerkingen.