Voordat u overschakelt naar een ander toestel

Ga naar www.blackberry.com/deviceswitch voor meer informatie over hoe u van een toestel van een andere fabrikant overschakelt naar een BlackBerry-toestel.

Te weten komen welke opties voor u beschikbaar zijn

Opmerking: U kunt de onderstaande opties alleen gebruiken om gegevens over te brengen van een BlackBerry-smartphone naar een andere BlackBerry-smartphone.

U kunt toestelgegevens, waaronder sommige instellingen, telefoongeschiedenis, afbeeldingen, muziek, browserbladwijzers enzovoort van het ene BlackBerry-toestel naar het andere overbrengen. Als u gegevens wilt overbrengen naar uw BlackBerry 10-toestel, kunt u BlackBerry Link gebruiken op uw computer. U kunt ook een mediakaart in uw toestel gebruiken.

Toestellen met BlackBerry Device Software 5.0 of later
Als u van een toestel met BlackBerry Device Software 5.0 of later overschakelt, kunt u BlackBerry Link gebruiken op uw computer om de meeste van uw belangrijke bestanden over te brengen.Als u BlackBerry Link op uw computer wilt downloaden, gaat u naar www.blackberry.com/BlackBerryLink en selecteert u de optie Windows of Mac.
Toestellen met BlackBerry 7 of BlackBerry 7.1
Als u van een toestel met BlackBerry 7 of BlackBerry 7.1 overschakelt, kunt u BlackBerry Link gebruiken op uw computer om de meeste van uw belangrijke bestanden over te brengen. Als u BlackBerry Link op uw computer wilt downloaden, gaat u naar www.blackberry.com/BlackBerryLink en selecteert u de optie Windows of Mac. U kunt ook een mediakaart gebruiken om uw bestanden over te brengen.
Tip: Als u wilt zien welke softwareversie u hebt, voert u in het beginscherm van uw oude toestel een van de volgende handelingen uit:
  • Klik op Opties > Info .
  • Klik op Opties > Toestel > Info over toestelversies.

Noteer uw gebruikersnamen en wachtwoorden

Voordat u naar een ander BlackBerry-toestel overschakelt, moet u over het volgende beschikken:

  • Als u gebruikersnamen en wachtwoorden hebt opgeslagen in Wachtwoordbeheer, kunt u deze gegevens tijdelijk opschrijven zodat u ze bij de hand hebt wanneer u accounts gaat toevoegen op uw nieuwe toestel.
  • Als u een toestel hebt met BlackBerry Device Software 5.0 of later, hebt u mogelijk een BlackBerry ID gemaakt die u hebt gebruikt om u aan te melden op uw toestel en bij de BlackBerry World-shop. Als u zich aanmeldt op uw BlackBerry 10-toestel met uw BlackBerry ID, kunt u mogelijk apps die u voorheen hebt gedownload van BlackBerry App World opnieuw installeren en toegang krijgen tot BlackBerry-producten die uw BlackBerry ID gebruiken, zoals BBM en BlackBerry Protect.
Opmerking: Op BlackBerry 10-toestellen heet BlackBerry App World BlackBerry World.

BBM bijwerken

Hoewel het niet vereist is om naar een ander BlackBerry-toestel over te schakelen, is het raadzaam voordat u overschakelt bij te werken naar de laatste beschikbare versie van BBM. Als u uw versie van BBM bijwerkt, worden uw BBM-contactpersonen op uw oude toestel automatisch als back-up opgeslagen op basis van uw BlackBerry ID.

  1. Als u wilt controleren welke versie van BBM u momenteel hebt, zoekt u BlackBerry Messenger in de lijst met geïnstalleerde toepassingen in de instellingen van uw oude toestel.
  2. Hebt u niet BBM 7.0 of later op uw oude toestel, voer dan een van de volgende handelingen uit:
    • Download BBM 7.0 of later van de BlackBerry World-shop of van www.blackberry.com/bbm.
    • Als u uw versie van BBM niet kunt bijwerken, drukt u op de Menu-toets > Opties > Back-up. Selecteer een back-upoptie.

Wat doe ik als ik contactpersonen op mijn SIM-kaart heb staan?

Uw BlackBerry 10-toestel gebruikt een micro-SIM-kaart. Neem contact op met uw serviceprovider om een micro-SIM-kaart voor uw toestel te verkrijgen.

Als u contactpersonen hebt opgeslagen op uw oude SIM-kaart en u wilt niet dat deze verloren gaan, moet u de contactpersonen kopiëren naar uw oude toestel voordat u een back-up maakt van uw toestelgegevens.

Tip: Druk in de lijst met contactpersonen op uw oude toestel op de toets Menu > SIM-telefoonboek om contactpersonen van uw SIM-kaart naar de ingebouwde opslag van uw oude toestel te kopiëren. Druk op de toets Menu > Alles naar contactpersonen kopiëren.


Was this information helpful? Send us your comments.