Problemen oplossen: BlackBerry Hub

Wizard Problemen oplossen: Ik heb problemen met mijn e-mail

De wizard Problemen oplossen begeleidt u door een reeks vragen en taken die u kunnen helpen bij het oplossen van uw e-mailprobleem.

De wizard Problemen oplossen starten

Opmerking: Deze wizard is alleen beschikbaar in het Engels.

Ik kan een e-mailaccount niet toevoegen

Voeg de account toe via de geavanceerde instellingen. Mogelijk moet uw beheerder of uw e-mailprovider u extra informatie geven over uw account.

Ik ontvang geen berichten

Probeer het volgende:

  • Als u onlangs het wachtwoord van een account hebt gewijzigd, zorg er dan voor dat u het wachtwoord ook bijwerkt in de accountinstellingen op uw BlackBerry-toestel. Veeg in het beginscherm naar beneden vanaf de bovenzijde van het scherm. Raak icon_bb10_core_settings Instellingen > Accounts aan. Raak een account aan. Breng uw wijzigingen aan. Raak Opslaan aan.
  • Controleer de instellingen van uw netwerkverbindingen en of uw toestel met een Wi-Fi-netwerk of mobiel netwerk is verbonden. Als u zich niet in een dekkingsgebied bevindt, ontvangt u uw berichten waarschijnlijk zodra u weer bereik hebt.
  • Als u bent verbonden met een mobiel netwerk, controleert u of gegevensservices zijn ingeschakeld. Veeg in het beginscherm naar beneden vanaf de bovenzijde van het scherm. Raak Instellingen Instellingen > Netwerkverbindingen > Mobiel netwerk aan. Zorg dat de schakelaar Gegevensservices op Aan staat.

Ik kan de ontvangers van een bericht niet zien

Als u de andere ontvanger van een bericht wilt zien en de account waarin u het bericht hebt ontvangen, raakt u in het bericht in de rechterbovenhoek van het scherm de pijl aan.

Ik kan een tekstbericht niet doorsturen

U kunt een tekstbericht mogelijk niet doorsturen als de inhoud van het bericht informatie bevat die auteursrechtelijk is beschermd.


Was this information helpful? Send us your comments.