Gebeurtenissen weergeven

U kunt gebeurtenissen weergeven op dag, week of maand.
Voer in de Agenda-app een van de volgende handelingen uit:
  • Als u gebeurtenissen per dag wilt zien, raakt u Het pictogram Dagweergave in de agenda aan. Als u wilt schakelen tussen agendaweergave, schemaweergave en personenweergave, raakt u de datum boven aan het scherm aan. Raak Agenda, Schema of Personen aan.
  • Als u gebeurtenissen per week wilt zien, raakt u Het pictogram Weekweergave in de agenda aan. Gebruik de knijpbeweging om in te zoomen en meer details weer te geven.
  • Als u gebeurtenissen per maand wilt zien, raakt u Het pictogram Maandweergave in de agenda aan. Getallen in de agenda wisselen van grootte, afhankelijk van het aantal gebeurtenissen op een dag. Hoe groter het getal, hoe meer u gepland hebt die dag. Raak een dag aan om uw agenda in een lijst onder aan het scherm weer te geven.
Tip: Als u 6 maanden in de agenda wilt zien, raakt u in de maandweergave boven aan het scherm de maand aan en sleept u omlaag.


Was deze informatie nuttig? Stuur ons uw opmerkingen.