Het kompas naar het ware noorden of het magnetische noorden laten wijzen

U kunt met uw kompas navigeren op basis van het ware noorden of het magnetische noorden. Het magnetische noorden is waar een standaardkompas naar wijst. Het ligt op een lijn met de polen van de aarde en is altijd in beweging. Het ware noorden of geografische noorden is het noorden zoals u dat bijvoorbeeld op een kaart ziet weergegeven en dit blijft constant. Als u wilt navigeren op basis van het ware noorden (bijvoorbeeld als u uw kompas gebruikt om een kaart te volgen), dan moet u GPS inschakelen.
Voer een van de volgende acties uit in de Kompas-app:
  • Als u wilt navigeren op basis van het ware noorden, schuift u de schakelaar onder aan het scherm naar Aan.
  • Als u wilt navigeren op basis van het magnetische noorden, schuift u de schakelaar onder aan het scherm naar Uit.


Was deze informatie nuttig? Stuur ons uw opmerkingen.