De rekenmachine gebruiken

Een maateenheid converteren

U kunt eenvoudig maateenheden omzetten, zoals lengte en snelheid.

 1. Veeg naar beneden vanaf de bovenzijde van de lijst.
 2. Raak Unit Converter aan.
 3. Kies het soort maateenheid, en de eenheden waaruit en waarin u wilt converteren.
 4. Voer een waarde in voor de conversie.
  Tip: Als u de richting van de conversie wilt omkeren, raakt u Reverse aan.

Een fooi berekenen

Als u zich weleens in een restaurant afvraagt hoeveel fooi u moet geven, kunt u dit snel berekenen met de fooienrekenmachine.

 1. Veeg naar beneden vanaf de bovenzijde van de lijst.
 2. Raak Tips aan.
 3. Voer in het veld Rekening het totaalbedrag van de rekening in.
 4. Wijzig indien nodig extra opties voor fooien.

Wisselen tussen een standaard of wetenschappelijke rekenmachine

In de weergave met de rekenmachine kunt u eenvoudig wisselen tussen de verschillende rekenmachines door de richting van uw toestel te veranderen.

Voer een van de volgende handelingen uit:
 • Als u de standaard rekenmachine weer wilt geven, draait u uw toestel in staande stand.
 • Als u de wetenschappelijke rekenmachine weer wilt geven, draait u uw toestel in liggende stand.

Uw vorige berekeningen weergeven

Raak in de standaard of wetenschappelijke rekenmachine de balk Vorige berekeningen aan.
Als u klaar bent: Raak Afbeelding van het pictogram Verwijderen. aan om al uw vorige berekeningen te wissen.


Was this information helpful? Send us your comments.