Problemen oplossen: Agenda

Ik kan mijn agenda niet synchroniseren

Controleer of u synchronisatie hebt ingesteld voor uw agenda's. Veeg in het beginscherm naar beneden vanaf de bovenzijde van het scherm. Raak Settings Instellingen > Accounts aan. Raak een account aan. Controleer of de schakelaar Agenda synchroniseren is ingesteld op Aan.

Ik kan niet reageren op uitnodigingen of deze verzenden

Controleer of u een e-mailaccount hebt toegevoegd die een geïntegreerde agenda heeft. Sommige accounts hebben geen agendafunctie.

Nieuwe of bijgewerkte gebeurtenissen worden niet weergegeven in mijn agenda

U moet uw agenda's mogelijk vernieuwen. Veeg in de Agenda-app naar beneden vanaf de bovenzijde van het scherm. Raak Refresh aan.Was this information helpful? Send us your comments.