Een gebeurtenis wijzigen of verwijderen

Als u de gebeurtenis hebt georganiseerd, kunt u deze wijzigen of verwijderen.
Raak in de Agenda-app een gebeurtenis lang aan.
  • Raak Bewerken aan om een gebeurtenis te wijzigen. Breng uw wijzigingen aan. Raak Opslaan aan.
  • Raak Verwijderen aan om een gebeurtenis te verwijderen.


Was deze informatie nuttig? Stuur ons uw opmerkingen.