Gebeurtenis maken

  1. Raak in de Agenda-app Add Event aan.
  2. Voer de gegevens van de gebeurtenis in.
  3. Raak Opslaan aan.
Tip: U kunt ook een gebeurtenis maken in elke planningsweergave (bijvoorbeeld in de dagweergave of de weekweergave). Raak gewoon de weergave ergens aan. Raak het blok met de naam Nieuwe gebeurtenis dat wordt weergegeven aan om de gebeurtenis te wijzigen.

Personen uitnodigen voor een gebeurtenis

Als uw account het toevoegen van deelnemers ondersteunt, kunt u tijdens het maken de gebeurtenis of daarna deelnemers toevoegen. Als u een zakelijke Microsoft Exchange-account hebt toegevoegd, kunt u verbinding maken met de externe server om personen toe te voegen die niet in uw lijst met contactpersonen staan.
Terwijl u een gebeurtenis maakt of wijzigt, raakt u in de sectie Deelnemers het veld Uitnodigen aan.
  • Als de persoon die u toevoegt in uw lijst met contactpersonen staat, begint u de naam te typen. Raak de naam aan in de lijst.
  • Als de persoon die u toevoegt deel uitmaakt van uw organisatie en u uw zakelijke account hebt toegevoegd aan uw toestel, typt u de naam. Raak Opzoeken aan.
Tip: In sommige accounts kunt u de beschikbaarheid van deelnemers zien. Nadat u alle deelnemers aan de gebeurtenis hebt toegevoegd, raakt u Beschikbaarheid weergeven aan. Als er een conflict ontstaat met een van uw deelnemers, kunt u de groene vergaderingsbalk verschuiven naar een tijd die voor iedereen past.


Was this information helpful? Send us your comments.