Weergeven met wie u hebt afgesproken

Voer in de Agenda-app een van de volgende handelingen uit:
  • Als u wilt zien met wie u op een bepaalde dag hebt afgesproken, raakt u in de dagweergave de datum boven aan het scherm aan. Raak Personen aan.
  • Als u wilt zien met wie u voor een vergadering of gebeurtenis hebt afgesproken, raakt u de gebeurtenis aan. Raak Personen aan.
Tip: Raak een willekeurige persoon aan om meer informatie weer te geven.


Was deze informatie nuttig? Stuur ons uw opmerkingen.