Uw browserinstellingen wijzigen

Video: Browserinstellingen

Opmerking: Deze video is alleen beschikbaar in het Engels.

Startpagina instellen

  1. Raak in de Browser Meer acties > Settings > Weergave en acties aan.
  2. Raak in de vervolgkeuzelijst Bij opstarten Mijn startpagina weergeven aan.
  3. Raak in de vervolgkeuzelijst Startpagina Een specifieke pagina openen aan. Raak OK aan.
  4. Raak Huidige pagina aan of typ het adres voor de webpagina.

Ondersteuning voor Adobe Flash uitschakelen

  1. Raak in de Browser Meer acties > Settings > Weergave en acties aan.
  2. Schuif de schakelaar Adobe Flash naar Uit.


Was this information helpful? Send us your comments.