Koppeling of afbeelding delen

U kunt items delen op het web via e-mail, sms, Facebook, Twitter, BBM en meer.

Voer in de Browser een van de volgende handelingen uit:
  • Als u de webpagina die u bekijkt, wilt delen, raakt u More actions > Share aan.
  • Als u een koppeling of afbeelding wilt delen, raakt u de koppeling of afbeelding lang aan. Raak Share Link of Share Picture aan.


Was deze informatie nuttig? Stuur ons uw opmerkingen.