Contactpersonen wijzigen

Foto van contactpersoon toevoegen of wijzigen

 1. Raak in de app Contactpersonen een contactpersoon > Contactpersoon bewerken aan.
  • Als u een foto wilt gebruiken uit een sociale netwerkaccount die u heeft toegevoegd, raakt u een van de beschikbare foto's boven aan het scherm aan.
  • Als u een opgeslagen foto uit uw fotobibliotheek wilt gebruiken, raakt u het fotogebied aan. Blader naar de foto.
 2. Raak Opslaan aan.

Gegevens van een contactpersoon wijzigen

 1. Raak in de app Contactpersonen een contactpersoon > Contactpersoon bewerken aan.
 2. Breng uw wijzigingen aan. Raak Add Field aan voor extra velden.
 3. Raak Opslaan aan.

Contactpersoon verwijderen

 1. Raak een contactpersoon lang aan.
 2. Raak Delete aan.


Was this information helpful? Send us your comments.