Aangepaste tekstsnelkoppelingen maken

Met woordvervanging kunt u uw eigen tekstsnelkoppelingen maken zodat wanneer u de snelkoppeling invoert, uw BlackBerry-toestel deze vervangt door een woord of een volledige zin.

Tip: Woordvervanging wordt ook wel autotekst genoemd.

Woordvervanging inschakelen

  1. Veeg in het beginscherm naar beneden vanaf de bovenzijde van het scherm.
  2. Raak Settings Instellingen > Taal en invoer > Automatische ondersteuning > Woordvervanging aan.
  3. Schuif de schakelaar Woordvervanging naar Aan.

Een nieuwe tekstsnelkoppeling toevoegen

  1. Veeg in het beginscherm naar beneden vanaf de bovenzijde van het scherm.
  2. Raak Settings Instellingen > Taal en invoer > Automatische ondersteuning > Woordvervanging aan.
  3. Raak Add Shortcut aan.

Een tekstsnelkoppeling wijzigen of verwijderen

  1. Veeg in het beginscherm naar beneden vanaf de bovenzijde van het scherm.
  2. Raak Settings Instellingen > Taal en invoer > Automatische ondersteuning > Woordvervanging aan.
  3. Raak in de sectie Lijst met vervangingen een vervangend woord aan.


Was this information helpful? Send us your comments.