Slimme labels delen

Afhankelijk van uw serviceprovider en uw model toestel wordt de NFC-functie mogelijk niet ondersteund.
Markeer een label.
  • Raak Het pictogram Weergeven als streepjescode aan om het slimme label als QR-code weer te geven die door een ander toestel kan worden gescand.
  • Raak BlackBerry > NFC aan om het slimme label naar een ander Share-toestel met NFC te sturen. Houd de achterkanten van de toestellen tegen elkaar.
  • Raak share > NFC aan om het slimme label naar een schrijfbaar NFC-label te kopiëren. Raak met uw toestel het NFC-label aan.
    Tip: NFC-labels worden vaak verkocht als stickers. Als u uw slimme label naar een NFC-sticker kopieert, kunt u uw slimme labels praktisch overal achterlaten.

Slimme labels vergrendelen

Afhankelijk van uw serviceprovider en uw model toestel wordt de NFC-functie mogelijk niet ondersteund.

Als u een slim label kopieert naar een schrijfbaar NFC-label en u wilt het label u op een openbare plek achterlaten, is het verstandig uw label te vergrendelen om te voorkomen dat er mee geknoeid wordt. Een vergrendeld label kan niet worden ontgrendeld, gewijzigd of gewist.

  1. Raak in de Smart Tags-app Meer > Het pictogram NFC-label vergrendelen aan.
  2. Houd de achterzijde van uw BlackBerry-toestel tegen het label.


Was this information helpful? Send us your comments.