Uw eigen slimme label maken

Afhankelijk van uw serviceprovider en uw model toestel wordt de NFC-functie mogelijk niet ondersteund.

U kunt uw eigen slimme labels maken die u kunt delen met andere toestellen of kunt opslaan in een NFC-label of QR-code.
  1. Raak in de Smart Tags-app Het pictogram Maken aan.
  2. Raak een labeltype aan.
  3. In de velden op het scherm voert u de vereiste informatie in.

Types slimme labels

Internet
Hiermee maakt u een slim label dat u naar een webpagina brengt wanneer u het opent.
Telefoon
Hiermee maakt u een slim label dat een telefoonnummer belt wanneer u het opent.
E-mail
Hiermee maakt u een slim label dat een e-mail opstelt wanneer u het opent. Als u wilt dat de e-mail een vooraf gedefinieerd bericht bevat, vult u de velden Onderwerp en Bericht in wanneer u het label maakt. Als u wilt dat de persoon die het label gebruikt een eigen bericht kan opstellen, laat u de velden Onderwerp en Bericht leeg.
Sms-bericht
Hiermee maakt u een slim label dat een sms opstelt wanneer u het opent. Als u wilt dat het label een vooraf gedefinieerd bericht bevat, vult u het velden Bericht in wanneer u het label maakt. Als u wilt dat de persoon die het label gebruikt een eigen bericht kan sturen, laat u het veld Bericht leeg.
Tekst
Hiermee maakt u een slim label dat een bericht weergeeft wanneer u het opent.
Overig
Hiermee maakt u een slim label dat een bron identificeert met uw eigen URI (Uniform Resource Identifier). Als u uw eigen toepassing hebt gemaakt voor het BlackBerry-toestel, kunt u dit tagtype gebruiken om een slim label te maken voor uw app.


Was this information helpful? Send us your comments.