Een QR-code of NFC-label scannen

Afhankelijk van uw serviceprovider en uw model toestel wordt de NFC-functie mogelijk niet ondersteund.

Wanneer u een NFC-label scant, geeft uw toestel opties weer om de informatie te bekijken of op te slaan. U kunt de informatie in de app Smart Tags weergeven of opslaan. Mogelijk kunt u ook de informatie in een andere toepassing, zoals de BlackBerry Browser, weergeven.

Wanneer u een QR-code scant met behulp van de app Smart Tags, slaat uw toestel de informatie op als een slim label.

Voer een van de volgende handelingen uit:
  • Open de app Smart Tags om een QR-code te scannen. Raak Het pictogram Scannen aan. Houd uw toestel zo vast dat de vier hoeken van de QR-code op het scherm worden weergegeven.
  • Als u een NFC-label wilt scannen, houdt u de achterzijde van uw toestel tegen het NFC-label.

BlackBerry 10-toestel met de achterkant van het toestel direct boven een slim label voor NFC. Blauwe cirkels geven een gegevensoverdracht aan.

Een slim label van uw toestel verwijderen

  1. Markeer in de Smart Tags-app een of meer labels die u wilt verwijderen.
  2. Raak Verwijderen aan.


Was this information helpful? Send us your comments.