Selecteren welke toestellen toegang hebben tot uw mediabestanden

  1. Veeg in het beginscherm naar beneden vanaf de bovenzijde van het scherm.
  2. Raak Settings Instellingen > Media delen > Toestellen aan.
  3. Schakel de selectievakjes in naast elk toestel dat u toegang wilt geven.
Als u klaar bent: Als u geen mediabestanden meer wilt delen met een bepaald toestel, schakelt u het selectievakje naast de naam van het toestel uit.


Was deze informatie nuttig? Stuur ons uw opmerkingen.