Foto's weergeven

In- of uitzoomen in een foto

Voer een van de volgende handelingen uit met een foto open op het scherm:
  • Raak de plek waar u wilt inzoomen twee keer aan.
  • Maak met uw vingers een knijpbeweging naar binnen of naar buiten om in of uit te zoomen.

Een foto verplaatsen over het scherm

  1. Zoom in op een foto.
  2. Sleep met uw vinger over het scherm.

Uw mediabestand afspelen of weergeven op een ander toestel

U kunt uw mediabestanden draadloos afspelen of weergeven op ondersteunde DLNA Certified-toestellen, zoals computers, tv's of andere thuisentertainmentapparaten. U kunt foto's en video's ook weergeven op ondersteunde HDMI-schermen.
  1. Open een mediabestand.
  2. Raak indien nodig More aan.
  3. Raak Play on aan.
  4. Kies een toestel waarop u het bestand wilt afspelen of weergeven.
Als u klaar bent: Als u het mediabestand niet meer op het toestel wilt afspelen of weergeven, raakt u Eject aan.

Meer doen met uw foto's en fotoalbums

U kunt van alles doen met uw foto's en fotoalbums, zoals weergeven in een diavoorstelling, verwijderen, versturen of delen met vrienden en nog meer. U kunt de beschikbare opties zien door Meer aan te raken of door een album lang aan te raken en vervolgens Meer aan te raken.Was this information helpful? Send us your comments.