Problemen oplossen: BBM

Ik kan geen BBM-contactpersoon toevoegen

Het BlackBerry-toestel van de persoon staat mogelijk uit, de persoon heeft uw uitnodiging nog niet beantwoord, of heeft uw uitnodiging mogelijk genegeerd.

Voer de volgende handelingen uit als u uw uitstaande uitnodigingen wilt weergeven.

 1. Raak More tabs > Uitnodigingen aan.
 2. Raak Verzonden aan.

Als een uitnodiging langere tijd in uw lijst Verzonden blijft staan, kunt u deze verwijderen. Raak de uitnodiging gewoon lang aan en raak Delete Invitation aan.

Een app blijft toestemming vragen

Toepassingen kunnen om toestemming vragen voordat ze verbinding maken met BBM. Als u toestemming geeft, kunt u chatten vanuit de met BBM verbonden app, uw status bijwerken en uw activiteiten en prestaties op uw BBM-profiel delen.

Als u uw opties voor toepassingen die zijn verbonden met BBM wilt wijzigen, doet u het volgende:

 1. Raak in de Instellingen-app Beveiliging en privacy > Toepassingsmachtigingen aan.
 2. Raak de naam van de app aan.
 3. Wijzig de opties. U kunt bijvoorbeeld bepaalde acties beperken of de verbinding van de app met BBM verbreken.
 4. Raak Opslaan aan.

Ik heb een uitnodiging per ongeluk geblokkeerd

 1. Veeg in BBM naar beneden vanaf de bovenzijde van het scherm.
 2. Raak Instellingen aan.
 3. Raak Bewerken aan naast het veld Geblokkeerde contactpersonen.
 4. Raak Verwijderen aan.
 5. Raak naast een naam Verwijderen aan.

Ik kan BBM niet gebruiken

 1. Controleer of uw toestel is verbonden met Wi-Fi of het mobiele netwerk.
 2. Controleer of andere apps die internetverbinding nodig hebben werken. Open bijvoorbeeld de BlackBerry Browser en ga naar een website.
 3. Open BBM. Voltooi eventuele instellingsstappen als u hierom gevraagd wordt.


Was this information helpful? Send us your comments.