Een BBM-contactpersoon toevoegen

U kunt contactpersonen toevoegen aan BBM door hun BBM-streepjescode te scannen. U kunt ook contactpersonen toevoegen door hun contactgegevens in te voeren, een bestaande BlackBerry-contactpersoon te selecteren of door NFC-technologie te gebruiken.

  1. Raak Meer acties > Uitnodigen voor BBM aan.
  2. Raak onder aan het scherm Uitnodigen met scan aan.
  3. Volg de aanwijzingen op het scherm.
Als u klaar bent:

Contactpersoon toevoegen door te typen

  1. Typ in het veld of raak Select Contacts aan om een contactpersoon in uw adresboek op te zoeken.
  2. Raak Verzenden aan.

Uw BBM-streepjescode weergeven

Raak uw afbeelding of weergavenaam aan.
Als u klaar bent: Kopieer uw pincode door de streepjescode lang aan te raken. Raak Copy PIN aan.

BBM-uitnodigingen in behandeling weergeven

Raak More tabs > Uitnodigingen aan.
Als u klaar bent: Als u een verzonden uitnodiging wilt annuleren, raakt u Verzonden aan. Raak een uitnodiging lang aan. Raak Delete Invitation aan.


Was this information helpful? Send us your comments.