Uw afdrukken beheren met Print To Go

Als u BlackBerry Balance heeft ingeschakeld voor een persoonlijke ruimte en werkruimte op uw BlackBerry-toestel, worden items die zijn afgedrukt vanaf een werkcomputer opgeslagen in uw werkruimte. Alle andere afdrukken worden in de persoonlijke ruimte op uw toestel opgeslagen.

Een afdruk weergeven

  1. Raak een map aan.
  2. Raak een afdruk aan.
Als u klaar bent:
Tip: Als u uw afdruk wilt weergeven in Adobe Reader, raakt u Open aan.

Uw afdrukken sorteren

  1. Raak in een map Sorteren aan.
  2. Raak Alles weergeven, Favorieten, Nieuw of Ongelezen aan.

Een afdruk markeren als favoriet

  1. Raak een afdruk lang aan.
  2. Raak Favorite aan.
Als u klaar bent:

Als u een afdruk uit uw favorieten wilt verwijderen, raakt u Favorite weer aan.

Een afdruk naar een map verplaatsen

Raak een afdruk lang aan.
  • Als u de afdruk naar een bestaande map wilt verplaatsen, raakt u Move to Folder aan en vervolgens de map waar u in wilt opslaan.
  • Als u de afdruk naar een nieuwe map wilt verplaatsen, raakt u Move to New Folder aan.


Was this information helpful? Send us your comments.