Documenten bewerken

Het lettertype of de opmaak wijzigen

Als u het lettertype of de opmaak wilt wijzigen, raakt u Format aan.
 • Als u het lettertype wilt wijzigen, raakt u Font aan.
 • Als u een lijst met opsommingstekens of nummering wilt invoegen, raakt u List aan.
 • Als u de uitlijning of inspringing van een alinea wilt wijzigen, raakt u Alignment aan.

Een bladwijzer in een document weergeven

 1. Raak More aan.
 2. Raak Bladwijzers aan.
 3. Raak de naam aan van de bladwijzer waar u naartoe wilt.

Spelling in een document corrigeren

Met de spellingcontrole kunt u snel en eenvoudig spelfouten verbeteren. Als u een woord verkeerd spelt, wordt het onderstreept, zodat u het eenvoudig kunt vinden en verbeteren.

 1. Raak een woord aan.
 2. Raak de juiste spelling van het woord aan.
Als u klaar bent:
Tip: Als de spellingcontrole een woord markeert als fout gespeld terwijl het dat niet is, raakt u Toevoegen aan woordenlijst aan om het woord toe te voegen aan de woordenlijst op uw BlackBerry-toestel.

Woorden in een document tellen

U kunt de woorden tellen van een volledig document of een tekstgebied markeren om de woorden daarvan te laten tellen. Zo telt u de woorden in een tekstgebied of een document:

 1. Raak More aan.
 2. Raak Word Count aan.

Tekst in een document zoeken

 1. Raak Find aan.
 2. Typ een woord of zinsdeel > Enter.
 3. Raak Next aan om naar het volgende exemplaar van het woord of zinsdeel in het document te gaan.
 4. Raak Gereed aan om af te sluiten.


Was this information helpful? Send us your comments.