Wachtwoorden beheren in Wachtwoordbeheer

In Wachtwoordbeheer kunt u wachtwoorden toevoegen, wijzigen of verwijderen.
Voer een van de volgende acties uit om uw wachtwoorden te beheren:
  • Raak het pictogram Toevoegen aan om een wachtwoord toe te voegen. Voer de vereiste gegevens in en raak Opslaan aan.
  • Raak het pictogram Bewerken aan om een wachtwoord te bewerken. Bewerk de gegevens en raak Opslaan aan.
  • Als u een wachtwoord wilt verwijderen, selecteert u het wachtwoord en raakt u More actions > het pictogram Verwijderen aan aan.
Tip: U kunt meerdere wachtwoorden selecteren om te verwijderen.


Was deze informatie nuttig? Stuur ons uw opmerkingen.