Een zakelijke app verwijderen

  1. Raak op het beginscherm van BlackBerry World voor op het werk My World aan.
  2. Raak een item lang aan en raak vervolgens Verwijderen aan.


Was this information helpful? Send us your comments.