Uw machtigingen voor foto, video Facebook-locaties wijzigen

Wanneer u de app Facebook voor BlackBerry-toestellen voor het eerst gebruikt, wordt u gevraagd de app toegang te geven tot uw camera, bestanden en locatie. Als u Facebook toegang tot deze gegevens geeft, kunt u foto's en video's uploaden en laten weten waar u bent. U kunt de toegang tot sommige of alle functies op elk moment uitschakelen.

  1. Veeg in het beginscherm van uw BlackBerry-toestel naar beneden vanaf de bovenzijde van het scherm.
  2. Raak Instellingen Instellingen > Beveiliging en privacy > Toepassingsmachtigingen > Facebook aan.
  3. Voer een van de volgende handelingen uit:
    • Als u foto's die u met uw toestel maakt niet meer wilt uploaden, schuift u de schakelaar Camera naar Uit.
    • Als u geen bestanden zoals foto's of video's meer wilt uploaden, schuift u de schakelaar Gedeelde bestanden naar Uit.
    • Als u niet meer op locaties wilt inchecken via Facebook schuift u de schakelaar Locatie naar Uit.


Was deze informatie nuttig? Stuur ons uw opmerkingen.