Uw Facebook-instellingen wijzigen

U kunt uw profielgegevens, privacyinstellingen, beveiligingsinstelling en meer van Facebook wijzigen.
  1. Raak Meer tabbladen > Instellingen aan.
  2. Volg de instructies op het scherm.


Was deze informatie nuttig? Stuur ons uw opmerkingen.