Een mapnaam wijzigen

  1. Raak op het beginscherm een map aan.
  2. Raak onder aan het scherm de naam van de map lang aan.
  3. Typ de nieuwe naam van de map.
  4. Raak Naam wijzigen aan.


Was deze informatie nuttig? Stuur ons uw opmerkingen.