Een update voor een app of spelletje downloaden

  1. Raak in het BlackBerry World-beginscherm Alles > My World > Mijn apps & games aan.
  2. Raak indien nodig boven aan het scherm de vervolgkeuzelijst Apps en games aan.
  3. Raak Updates aan.
    • Als u een update voor een enkele app of enkel spelletje wilt downloaden, raakt u Bijwerken naast de app of het spelletje aan.
    • Raak onder aan het scherm Alles bijwerken aan als u updates wilt downloaden voor alle apps en games waarvoor een update beschikbaar is.


Was deze informatie nuttig? Stuur ons uw opmerkingen.