Een nummer toevoegen aan uw snelkeuzelijst

  1. Als u een nummer wilt toevoegen aan uw snelkeuzelijst, raakt u Calls of Contacts aan.
  2. Raak een contactpersoon of telefoonnummer lang aan.
  3. Raak Toevoegen aan snelkeuze aan.
Als u klaar bent: Uw snelkeuzelijst bevindt zich aan de bovenzijde van het scherm Oproepen.

Een nummer verwijderen uit uw snelkeuzelijst

  1. Raak Calls aan.
  2. Raak een snelkeuzenummer lang aan.
  3. Raak Delete aan.


Was this information helpful? Send us your comments.