Een certificaat vanaf uw computer importeren

 1. Voer een van de volgende handelingen uit:
  • Sluit uw BlackBerry-toestel aan op uw computer met een USB-kabel om het certificaat te importeren via een USB-verbinding. Voer indien nodig uw toestelwachtwoord in op uw computer.
  • Als u het certificaat wilt importeren via Wi-Fi, raakt u Opslag en toegang aan. Schuif de schakelaar Toegang met Wi-Fi naar Aan. Typ een wachtwoord voor opslagtoegang in. Raak Identificatie op netwerk aan en noteer de Gebruikersnaam.
 2. Veeg in het beginscherm van uw toestel naar beneden vanaf de bovenzijde van het scherm.
 3. Raak icon_bb10_core_settings Instellingen > Info aan.
 4. Raak in de vervolgkeuzelijst Netwerk aan.
 5. Noteer het IPv4 -adres in de sectie Wi-Fi of USB.
 6. Ga op uw computer naar een certificaatbestand en kopieer het.
  • Als uw computer een Windows-besturingssysteem heeft, typt u in een Run-opdracht het IP-adres met de volgende notatie: \\xx.xxx.xxx.xxx.
  • Als uw computer een Mac-besturingssysteem heeft, selecteert u Ga > Verbind met server. Typ het IP-adres met de volgende notatie: smb://xx.xxx.xxx.xxx.
 7. Open de map certs. Voer indien nodig de gebruikersnaam en het wachtwoord voor opslagtoegang in.
 8. Plak het certificaat in de map certs.
 9. Raak op uw toestel Vorige > Beveiliging en privacy > Certificaten > Importeren aan.
 10. Volg de instructies op het scherm.


Was deze informatie nuttig? Stuur ons uw opmerkingen.