How To

Uw e-mail beveiligen

Als u een zakelijke e-mailaccount gebruikt die S/MIME-beveiligde berichten op uw BlackBerry-toestel ondersteunt, kunt u berichten digitaal ondertekenen of coderen. Met digitaal ondertekenen of coderen kunt u de e-mailberichten die u verzendt met uw toestel extra beveiligen.

Digitale handtekeningen zijn ontworpen zodat ontvangers de echtheid en integriteit kunnen vaststellen van door u verzonden berichten. Wanneer u een bericht digitaal ondertekent met uw persoonlijke sleutel, gebruiken ontvangers uw openbare sleutel om te controleren of het bericht van u afkomstig is en of het bericht niet is gewijzigd.

Codering is ontworpen om de vertrouwelijkheid van berichten te behouden. Als u een bericht codeert, gebruikt uw toestel de openbare sleutel van de ontvanger om het bericht te coderen. Ontvangers gebruiken hun persoonlijke sleutel om het bericht te decoderen.

Uw BlackBerry-toestel ondersteunt sleutels en certificaten in de volgende bestandsindelingen en bestandsnaamextensies:
 • PEM (.pem, .cer)
 • DER (.der, .cer)
 • PFX (.pfx, .p12)

Berichten met S/MIME-beveiliging instellen

U moet de persoonlijke sleutel en het certificaat op uw BlackBerry-toestel opslaan om ondertekende of gecodeerde e-mailberichten te verzenden. U kunt de sleutel en het certificaat opslaan door de bestanden uit een zakelijk e-mailbericht te importeren.

 1. Open een zakelijk e-mailbericht met een certificaatbijlage.
 2. Raak certificaatbijlage lang aan.
 3. Raak Certificaat importeren aan.
 4. Voer indien nodig het wachtwoord in.
 5. Raak Vorige aan.
 6. Raak Meer acties > Instellingen > S/MIME.
 7. Schuif de schakelaar S/MIME naar Aan.
 8. Raak in de vervolgkeuzelijst onder Handtekeningcertificaat het certificaat aan dat u hebt geïmporteerd.
 9. Raak in de vervolgkeuzelijst onder Coderingscertificaat het certificaat aan dat u hebt geïmporteerd.

Een bericht ondertekenen of coderen

U moet uw zakelijke e-mailaccount gebruiken om een ondertekend of gecodeerd e-mailbericht te verzenden.

 1. Wanneer u een bericht opstelt, veegt u met uw vinger naar beneden over het scherm.
 2. Raak in de vervolgkeuzelijst de optie voor ondertekenen of coderen aan.
Als u klaar bent:
Tip: U kunt de standaard e-mailbeveiliging wijzigen die wordt gebruikt voor berichten die u verzendt. Raak Meer acties > Instellingen > S/MIME-voorkeuren aan. Wijzig het veld Standaardcodering.

Pictogrammen voor beveiligde e-mail

Pictogram Beschrijving
E-mail ondertekend met veilige digitale handtekening De e-mail is digitaal ondertekend.
Gecodeerde e-mail De e-mail is gecodeerd.
Geverifieerde digitale handtekening De digitale handtekening is geverifieerd.
Handtekening is niet geverifieerd Er is niet genoeg informatie om de digitale handtekening te verifiëren.
Handtekening kan niet worden geverifieerd De verificatie van de digitale handtekening is mislukt.
Digitaal certificaat in bijlage De e-mail heeft een certificaat als bijlage.
Vertrouwd certificaat De certificaatketen is vertrouwd.
Importeren van certificaat mislukt Het importeren van het certificaat is mislukt.
Fout met certificaatketen Er is een fout met de certificaatketen.
Certificaatketen verlopen De certificaatketen is verlopen.
Referenties van certificaatketen niet vertrouwd De certificaatketen is niet vertrouwd.
Referenties van certificaatketen ingetrokken De certificaatketen is ingetrokken.


Was this information helpful? Send us your comments.