Locatiemachtigingen wijzigen voor apps

U kunt locatiegebonden machtigingen die door afzonderlijke apps zijn aangevraagd, beoordelen en verwijderen. Denk eraan dat sommige apps pas werken na specifieke toestemming.
  1. Veeg in het beginscherm naar beneden vanaf de bovenzijde van het scherm.
  2. Raak Instellingen Instellingen > Locatieservices > Machtigingen aan.
  3. Raak de app aan.
  4. Raak een schakelaar aan.


Was deze informatie nuttig? Stuur ons uw opmerkingen.