Aangepaste beltoon voor contactpersoon instellen

  1. Raak in de app Contactpersonen een contactpersoon aan.
  2. Raak Contactpersoon bewerken aan.
  3. Wijzig de vervolgkeuzelijst Beltoon.
  4. Raak Opslaan aan.


Was deze informatie nuttig? Stuur ons uw opmerkingen.