Abonneren op podcasts en deze downloaden

Met de app BlackBerry Podcasts kunt u podcasts downloaden of u abonneren op uw favoriete podcasts. Als u een podcast downloadt, komt deze in het scherm Downloads te staan.

Een podcast downloaden

Raak een podcast > Downloaden aan.

Een indicator weergeven als er nieuwe podcasts zijn gedownload

Raak aan. Schakel het selectievakje Nieuwe podcastmeldingen weergeven in.

Expliciete inhoud uitschakelen

Raak aan. Schakel het selectievakje Expliciete inhoud toestaan uit.

Instellen hoe veel podcastafleveringen uw BlackBerry PlayBook-tablet bewaart

Raak aan. Wijzig het veld Als er nieuwe afleveringen zijn, deze behouden.

Abonneren op een podcastkanaal

Raak een podcastkanaal aan. Raak Abonneren aan.Was deze informatie nuttig? Stuur ons uw opmerkingen.