Aan de slag met Slideshow To Go

Met uw BlackBerry PlayBook-tablet en Slideshow To Go, kunt u diapresentaties weergeven, bewerken en afspelen.

Naar de volgende dia gaan

Raak aan.

Weergeven in presentatiemodus

Raak aan.

De presentatieopmerkingen weergeven

Raak aan.

Diasorteerder weergeven

Raak aan.

Overschakelen op bewerkingsmodus

Raak de tekst die u wilt bewerken twee keer snel aan.

Lettertype of opmaak wijzigen

Raak aan.

Inspringing vergroten of verkleinen

Raak of aan.

Lijst met opsommingstekens en nummering invoegen

Raak of aan.

Wijzigingen ongedaan maken

Raak aan.

Bewerkingsmodus afsluiten

Raak het gedeelte buiten het tekstgedeelte aan dat u hebt bewerkt.Was deze informatie nuttig? Stuur ons uw opmerkingen.