Aan de slag met Sheet To Go

Met uw BlackBerry PlayBook-tablet en Sheet To Go, kunt u spreadsheets weergeven, maken en bewerken.

Het lettertype wijzigen

Raak > aan.

Opmaak wijzigen

Raak > aan.

Een cel, rij of kolom kopiëren en plakken

Raak een cel, rij of kolom lang aan. Raak Kopiëren aan. Raak de plek waar u de cel, rij of kolom wilt plakken lang aan. Raak Plakken aan.

Formule invoegen

Raak aan.

Kolom of rij verbergen of weergeven

Raak een kolom of rij aan. Raak aan. Als u een kolom of rij wilt weergeven, raakt u aan.

Een cel wissen

Raak een cel aan. Raak aan.Was deze informatie nuttig? Stuur ons uw opmerkingen.