Toepassingen verplaatsen naar het dock

U kunt veelgebruikte toepassingen en mappen in het dock van uw BlackBerry PlayBook-tablet plaatsen. Er is geen limiet aan het aantal toepassingen dat u kunt verplaatsen naar het dock. Er worden zes pictogrammen weergegeven bij weergave in de modus Liggend en u kunt naar links of naar rechts vegen om door de items in het dock te bladeren.

  1. Raak een toepassings- of mappictogram lang aan.
  2. Wanneer het pictogram begint te knipperen, sleept u het naar het dock.


Was deze informatie nuttig? Stuur ons uw opmerkingen.