Tips voor typen

Een hoofdletter invoeren

Raak de Shift-toets aan. Raak de letter aan.

Caps Lock inschakelen

Houd de Shift-toets ingedrukt. U kunt de hoofdlettervergrendeling uitschakelen door de Shift-toets nogmaals aan te raken.

Een symbool typen

Raak de toets 123 sym aan. Raak de toets Meer symbolen aan als het symbool dat u zoekt niet wordt weergegeven.

Een accent of speciaal teken typen

Houd de lettertoets ingedrukt om een lijst met geaccentueerde letters en speciale tekens weer te geven. Raak het geaccentueerde of speciale teken aan.

Een getal typen in een tekstveld

Raak de toets 123 sym aan. Raak het getal aan. Raak de toets ABC aan om terug te gaan naar de normale toetsen.Was deze informatie nuttig? Stuur ons uw opmerkingen.