De tablet uitschakelen en de stand-bymodus gebruiken

Het batterijniveau controleren

Raak op de statusbalk aan. Als het batterijniveau laag is, geeft de BlackBerry PlayBook-tablet een melding.

Stand-bymodus inschakelen

Raak This is an image of the Battery icon aan. Raak Stand-by aan.

De stand-bymodus uitschakelen

Maak een veegbeweging van de bovenzijde naar de onderzijde van de lijst.

De tablet uitschakelen

Raak This is an image of the Battery icon aan. Raak Afsluiten aan.Was deze informatie nuttig? Stuur ons uw opmerkingen.